Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

До уваги випускників 2021 року спеціальності 281"Публічне управління та адміністрування"

Шановні випускники!

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. №684 «Деякі питання атестації осіб, які здобувають ступінь магістра, у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту» наразі триває обговорення участі усіх випускників (усіх форм навчання та джерел фінансування) у проведенні ЄДКІ зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» у формі комп’ютерного тестування на базі свого закладу вищої освіти.
Просимо ознайомитися з програмою ЄДКІ зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування», затвердженою наказом МОН України та НАДС від 18 жовтня 2021 р. №1105/165-21 «Про затвердження програми єдиного державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» на другому (магістерському рівні) вищої освіти».
Дата проведення уточнюється.

Перелік вибіркових дисциплін

Шановні слухачі заочної форми навчання
спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування"!


До Вашої уваги представлено Перелік вибіркових дисциплін, 6 з яких ви маєте обрати для вивчення у ІІ семестрі поточного навчального року.

Ознайомитися з цілями, змістом та програмними результатами навчання по кожній з цих дисциплін ви можете у відповідному силабусі та робочій програмі дисципліни, які представлено на сайті інституту за посиланням.

Звертаємо увагу, що 5 дисциплін ви маєте обрати з переліку фахових навчальних дисциплін, та 1 дисципліну – з переліку дисциплін, що спрямовані на розвиток соціальних навичок (soft skills).

Наказ про видачу дипломів доктора філософії

ПРО ВИДАЧУ ДИПЛОМІВ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ
Бобровському О.І., Колєді Г.І.,
Макашову В.В., Осипову Д.М.,
Пироговій Ю.В., Полянській Я.В.,
Ушаковій А.С., Шевцову В.Г.,
Широкову С.Б. наказ №5-н від 06.07.2021р.

Докладніше...

Освітній процес у дистанційному форматі

Під час карантину навчальний процес не припинено, він переведений у дистанційний формат та здійснюється з урахуванням специфіки дисциплін та завдань всіма доступними телекомунікаційними засобами: сервіси корпоративної системи дистанційного навчання Google Suite for Education, електронна пошта, viber, instagram, scype, СДН "Прометей".
Якщо у Вас виникають технічні проблеми з доступом до корпоративних хмарних сервісів Google та СДН "Прометей", просимо звертатися за електронною адресою service@vidr.dp.ua , або за телефоном (056) 794-58-17, viber 050-205-45-07

З організаційних питань звертайтеся, будь ласка, до працівників деканату або кураторів.

Інструкція з використання корпоративних хмарних сервісів G Suite for Education у навчальному процесі

Доступ до електронних наукових баз даних Scopus, Web of Science та Springer Link

Шановні науковці, викладачі та здобувачі вищої освіти!
З метою інтеграції української науки у європейський і світовий дослідницький простір та відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України від 27.02.2019 р. №269 «Про затвердження Порядку забезпечення доступу закладів вищої освіти і наукових установ до електронних наукових баз даних» Дніпропетровський регіональний інститут державного управління отримав доступ до електронних наукових баз даних Scopus, Web of Science та Springer Link.

Детальніше...

Новини

Засідання Вченої ради

17 червня 2021 року відбулося чергове засідання Вченої ради інституту, на якому було розглянуто та прийнято рішення щодо діяльності навчального закладу.
Відповідно до затвердженого порядку денного засідання Вченої ради, на основі підготовлених документів, що подані до розгляду, схвалено рішення:
- про схвалення робочих навчальних планів за спеціальностями освітніми ступенями «магістр», «бакалавр» та формами навчання;
- про затвердження тем докторських дисертацій на здобуття наукового ступеня доктор наук з державного управління поза докторантурою Кравцової Т.В. (кафедра МУП), Сергієнко Е.О. (кафедра МУП), Чикаренка О.О. (кафедра МУП), Комарової К.В. (кафедра ДУМС).;
- про надання згоди на включення громадської організації «Центр соціально-політичних досліджень» до складу засновників журналу «Аспекти публічного управління»;
- про рекомендацію до друку збірника матеріалів ХІІ конференції студентів та молодих учених за міжнародною участю «Становлення публічного адміністрування в Україні»;
- про рекомендацію до друку навчального посібника у слайдах «Управління якістю в публічних організаціях» (розробники: Маматова Т.В., Серьогіна Н.К.);
- про рекомендацію до видання навчального посібника Л. Л. Прокопенка, О. М. Рудіка, Н. М. Рудік «Інституційна система ЄС» (2-ге вид., доп. і переробл.);
- про рекомендацію до друку біобібліографічного покажчика «Прокопенко Леонід Львович» (укладачі: Є. І. Бородін, Н. Т. Гончарук, С. І. Світленко, О.В. Каінова);
- про рекомендацію до друку видання «Державна молодіжна політика в незалежній Україні: хронологія подій (1991-2021 рр.)» (укладач Є.І.Бородін);
- про рекомендацію до друку біобібліографічного покажчика «Гончарук Наталія Трохимівна» (укладачі: Є. І. Бородін, Л. Л. Прокопенко, Л. В. Прудиус, О. М. Савченко-Сватко, Л. Ф. Голоха );
- про затвердження проміжних звітів про виконання тем науково-дослідних робіт у І півріччі 2021 року.

Залучення фахівців-практиків до освітнього процесу

22 квітня 2021 року за допомогою корпоративного хмарного сервісу Google-Meet відбувся семінар-дискусія на тему «Наукові підходи до адаптації вимог і рекомендації міжнародних організацій» у межах дисципліни «Стандарти та настанови міжнародних організацій як основа удосконалення систем і процесів публічного управління» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти (викладач – Маматова Т.В., д.держ.упр., професор, професор кафедри менеджменту та управління проєктами) До заняття долучилася Олена Бортнік, провідний аудитор TUV SUD, начальник відділу стандартизації ТОВ «Технічні та управлінські послуги», член національного технічного комітету зі стандартизації ТК 189 «Системи управління якістю».
Аспіранти дізналися про кращі міжнародні та вітчизняні практики, зокрема, про застосування стандартів ISO серій 9000 та 10000 для покращення систем управління якістю публічних організацій. Продуктивна дискусія відбулася також з питань упровадження управління на основі моделей якості в місцевому самоврядуванні в Україні.

Навчання за загальною професійною програмою підвищення кваліфікації
"Управління об'єднаними територіальними громадами для менеджерів"

23 квітня 2021 року у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України розпочалося навчання за загальною професійною програмою підвищення кваліфікації «Управління об’єднаними територіальними громадами для менеджерів».
Навчання реалізується у рамках Програми USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)», яка виконується міжнародною організацією Глобал Ком’юнітіз (Global Communities)у партнерстві із Малопольською школою державного управління Краківського економічного університету (MSAP/UEK). У програмі беруть участь викладачі-тренери України та Польщі. Навчальна програма акредитована Національним агентством України з питань державної служби.
Курс покликаний підвищити професійний рівень представників органів місцевого самоврядування та розрахований на керівників структурних підрозділів, робочих груп реформованих органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області.
Структура навчання містить наступні модулі:
-місцеве самоврядування: концепції, моделі і практика в Україні;
-людські ресурси та управління персоналом;
-управління місцевим економічним розвитком;
-надання публічних послуг;
-стратегічне планування як інструмент територіального управління;
-бюджети і управління фінансовими ресурсами;
-комунікації, зв’язки з громадськістю та партнерство в органах місцевого
-самоврядування;
-основи управління проєктами;
-лідерство.

Докладніше...

Залучення фахівців-практиків до освітнього процесу

18 березня 2021 року за допомогою корпоративного хмарного сервісу Google-Meet відбувся семінар-дискусія на тему «Концепція проєкту підготовки та захисту дисертації» у межах дисципліни «Управління науковими проєктами в публічній сфері» освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти (викладач – Маматова Т.В., д.держ.упр., професор, професор кафедри менеджменту та управління проектами)
До заняття долучився Віктор Кузьменко, випускник ОНП «Публічне управління та адміністрування» інституту, PhD, начальник відділу інформаційно-комунікаційних ресурсів виконавчого комітету Бердянської міської ради.
Щиро вдячні нашому випускникові за надзвичайно корисну інформацію та змістовні відповіді на запитання наших аспірантів!

Засідання Вченої ради

23 лютого 2021 року відбулося чергове засідання Вченої ради інституту, на якому було розглянуто та прийнято рішення щодо діяльності навчального закладу.
Відповідно до затвердженого порядку денного засідання Вченої ради, на основі підготовлених документів, що подані до розгляду, схвалено рішення:
- про присвоєння вченого звання доцент кафедри менеджменту та управління проектами Сергієнко Е.О.;
- про звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності інституту за 2020 рік;
- про зміну складу комісії з оцінки корупційних ризиків;
- про Антикорупційну програму на 2021 рік.;
- про затвердження Плану проведення навчання щодо вивчення антикорупційного законодавства на 2021 рік;
- про зміну складу групи сприяння академічній доброчесності;
- про видачу дипломів доктора філософії в інституті;
- про утворення спеціалізованих вчених рад в інституті з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії (Пирогової Ю.В., Полянської Я.В., Широкова Ю.Б., Макашова В.В., Колєди Г.І., Осипова Д.М., Ушакової А.С.);
- про рекомендацію щодо надання творчої відпустки для проходження процедури захисту дисертаційного дослідження на здобуття доктора філософії за спеціальністю 281 аспіранта Шевцова В.Г.;
- про затвердження додаткових програм до кандидатського іспиту зі спеціальності 25.00.03.

Відкрите лекційне заняття "Формування і розподіл прибутку"

22 лютого 2021 р. о 12:30 у межах дисципліни «Фінанси підприємства» відбудеться відкрите лекційне заняття для студентів денної форми навчання зі спеціальності «Менеджмент»за темою «Формування і розподіл прибутку». Заняття буде проведено в он-лайн форматі за допомогою додатка GoogleMeet. Приєднатися до лекції можна за посиланням https://classroom.google.com/c/NjY5MjI5MjE2MjVa.
Викладач – д.держ.упр., професор кафедри економіки та регіональної економічної політики Т.А. Крушельницька.

Результати виборів голови Ради студентів інституту

16 лютого відбулися вибори голови Ради студентів інституту.
На цю посаду претендували два кандидати: студент гр. ПУА2019бд Микита Євсюков та студентка гр. М2020бд Олександра Цимбал.
З відривом в один голос, головою Ради студентів інституту була обрана Олександра Цимбал.
Вітаємо її з цією перемогою та бажаємо плідної праці та нових звершень.

Засідання Вченої ради

9 лютого 2021 року відбулося чергове засідання Вченої ради інституту, на якому було розглянуто та прийнято рішення щодо діяльності навчального закладу.
Відповідно до затвердженого порядку денного засідання Вченої ради, на основі підготовлених документів, що подані до розгляду, схвалено наступні рішення:
- про присвоєння вченого звання доцент кафедри економіки та регіональної економічної політики Матвеєвій О.Ю.;
- про подання декларацій за 2020 рік;
- про результати перевірок випускних кваліфікаційних робіт на дотримання академічної доброчесності;
- про підсумки роботи Екзаменаційних комісій за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у грудні 2020 р.;
- про затвердження змін до дипломів бакалавра та магістра, нових форм дипломів доктора філософії та доктора наук та нової форми додатка до документів про вищу освіту;
- про результати виконання плану видання навчально-методичної, науково-аналітичної, довідкової літератури за 2020 р.;
- про уточнення теми дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Макашова В.В. кафедра ДУМС);
- про уточнення теми дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Широкова С.Б. (кафедра ДУМС);
- про уточнення теми дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Полянської Я.В. (кафедра ЕРЕП);
- про проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Пирогової Ю.В.(кафедраДУМС);
- про проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Широкова С.Б. (кафедра ДУМС);
- про проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Макашова В.В.( (кафедра ДУМС);
- про проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Коляди Г.І.( (кафедра ДУМС);
- про проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Полянської Я.В. (кафедра ЕРЕП);
- про утворення спеціалізованих вчених рад в інституті з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії (Шевцов В.Г., Бобровський О.І.);
- про рекомендацію до друку колективної монографії «Теоретичні та практичні аспекти формування компетентності депутатів місцевих рад України»;
- про рекомендацію до друку колективної монографії «Стратегічний вибір Дніпропетровщини: від сучасних реалій до бажаного майбутнього»;
- про рекомендацію до друку практичного посібника «Управління знаннями: електронне навчання управління проектами в Спільноті практик Сталий розвиток»
- про рекомендацію призначення іменної стипендії кращим студентам вищих навчальних закладів Дніпропетровської області.

Конференція трудового колективу інституту

14 січня 2021 року відбулась конференція трудового колективу інституту - вищого колегіального органу громадського самоврядування. Метою конференції стало погодження нової редакції Статуту у зв’язку з передачею закладу вищої освіти до сфери управління Міністерства освіти і науки України.
Головуючим на конференції було обрано голову профспілкового комітету інституту Журіну Н.В., секретарем – завідувача кафедри менеджменту та управління проектами Чикаренко І.А.
Делегати конференції заслухали голову Вченої ради інституту (директора інституту) Серьогіна С.М., який подав на погодження Статут закладу у новій редакції.
В обговоренні проекту Статуту прийняли участь делегати конференції та запрошені керівники структурних підрозділів.
Делегати конференції трудового колективу одноголосно проголосували за погодження тексту Статуту Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Засідання Вченої ради інституту

29 грудня 2020 року відбулося чергове засідання Вченої ради інституту, на якому було розглянуто та прийнято рішення щодо діяльності навчального закладу.
На початку засідання директор інституту Серьогін С.М. вручив Почесні грамоти Національної академії державного управління при Президентові України. За вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих кадрів, розвиток системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та з нагоди випуску магістрів 2020 року за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» Почесними грамотами Академії були нагороджені:
- Липовська Н.А., д.держ.упр., проф., завідувач кафедри державного управління та місцевого самоврядування;
- Маматова Т.В., д.держ.упр., проф., професор кафедри менеджменту та управління проєктами.
Відповідно до затвердженого порядку денного засідання Вченої ради, на основі підготовлених документів, що подані до розгляду, схвалено рішення :
- про затвердження правил прийому до інституту у 2021 році;
- про затвердження Положення про приймальну комісію інституті;
- про план видання навчально-методичної, науково-аналітичної, довідкової літератури інституту на 2021 рік;
- про проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Шевцова В.Г.;
- про проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Бобровського О.І.;
- про проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Осипова Д.М.;
- про проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Кошелевої Л.Є.;
- про уточнення теми дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Бортнік О.В.;
- про рекомендацію до друку збірника наукових праць «Державне управління та місцеве самоврядування», Вип.4 (47), 2020;
- про рекомендацію до друку збірника матеріалів ХІVнауково-практичної конференції за міжнародною участю «Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком»;
- про рекомендацію до друку інформаційно-довідкового видання «Гендерна політика в нормативно-правових документах».

Закінчилась атестація слухачів спеціальності
«Публічне управління та адміністрування»

В інституті закінчилась атестація здобувачів другого рівня вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», яка тривала з 02 грудня по 22 грудня 2020 року.
Цього року екзаменаційні комісії очолювали: Адамський А.П., перший заступник голови Дніпропетровської обласної ради; Кришень О.В., директор департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації; Дудник В.В., заступник директора Дніпропетровського обласного центру зайнятості; Дубіль В.П.,голова Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок; Сергєєв В.В., голова Федерації організацій роботодавців Дніпропетровщини; Іпатов А.В., заслужений лікар України, директор Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності.
Кваліфікаційні іспити та захисти магістерських робіт пройшли із застосуванням дистанційних технологій навчання. Така форма організації буда запроваджена з метою недопущення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Докладніше...

Відкрита лекція з підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування

16 грудня 2020 р. о 10:00 у межах семінару з підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії в органах місцевого самоврядування за професійною (сертифікатною) програмою за дистанційною формою навчання відбудеться відкрита лекція за темою "Маркетинг та брендинг територій".
Заняття буде проведено в он-лайн форматі за допомогою додатка Google Meet, повідомлення з посиланням буде надіслано в організованому кафедрою порядку усім зацікавленим.
Викладач - к.держ.упр., доцент кафедри менеджменту та управління проектами Е.О. Сергієнко.

Конференція "Інноваційні інструменти забезпечення інвестиційного та інфраструктурного розвитку об'єднаних територіальних громад"

27 листопада 2020 року відбулася он-лайн Конференція «Інноваційні інструменти забезпечення інвестиційного та інфраструктурного розвитку об'єднаних територіальних громад», приурочена до 20-річчя кафедри менеджменту та управління проєктами.
Учасники конференції обговорили питання місця територіальних громад в системі місцевого самоврядування, управління територіальними громадами в умовах децентралізації, проблеми вдосконалення стратегічної діяльності об'єднаних територіальних громад в Україні та багато інших.
Спікерами заходу були:
- Євгеній Бородін д. і .н., професор, перший заступник директора інституту;
- Ольга Крайник д.е.н., професор, професор кафедри економіки Львівського регіонального інституту державного управління;
- доктор Даріуш Павліщи, війт гміни Громадка Болеславецького повіту Нижнєсілезького воєводства, Республіка Польща;
- Ірина Чикаренко д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту та управління проектами;
- Олена Бортнік магістр державного управління, здобувач кафедри МУП ДРІДУ, провідний аудитор TUV SUD, ТОВ «Техничні та управлінські послуги»;
- доктор Марцін Кесі, доцент, директор, декан, Голова Ради Вищей школи економіки у Бидгощі, Республіка Польща;
- Валентина Молоканова д.т.н., професор, професор кафедри менеджменту та управління проектами;
- Тетяна Маматова д.держ.упр., професор, професор кафедри менеджменту та управління проєктами;
- Ольга Кірєєва к.держ.упр., доцент, доцент кафедри менеджменту та управління проектами;
- Тетяна Дробахіна магістр публічного управління та адміністрування, аспірант кафедри менеджменту та управління проектами.
З презентаціями учасників та фотозвітом можна ознайомитися на сайті конференції за посиланням:
https://bit.ly/2JAXhhv

Міжнародна науково-практична конференція "Розумовські зустрічі"

27 листопада 2020 року директор інституту, д. держ. упр., проф., заслужений діяч науки і техніки України Серьогін С.М. та заступник директора, к. е. н., доц., Щербаков П.С. прийняли участь у «Розумовських зустрічах» - заході, який традиційно збирає науковців у сфері державного управління та місцевого самоврядування з України та зарубіжжя, представників владних структур, освітян та громадських активистів. Такий формат зустрічей дозволяє посадовцям та громадськості на науковому, експертному рівні висловити власну думку щодо майбутніх реформ у сфері публічної служби.
Цьогоріч IX-та міжнародна науково-практична конференція «Розумовські зустрічі» відбулася дистанційно, за допомогою платформи ЗСХ. Конференція організована Національним агентством України з питань державної служби, Інститутом законодавства Верховної ради України, Києво-Могилянською школою врядування, Національним університетом «Києво-Могилянська академія», Сіверським інститутом регіональних досліджень, Сіверським центром післядипломної освіти за підтримки Фонду Ганса Зайделя.
Конференція відбувалася у формі панельних дискусій за такими напрямами: розвиток громад на етапі завершення адміністративно-територіальної реформи в Україні; реформування місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, організація їхньої діяльності та налагодження взаємодії у перехідному періоді; удосконалення професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за умов реформи децентралізації влади та після проведення чергових місцевих виборів в Україні. Учасники заходу обмінялися власним досвідом та висловили рекомендації, щодо напрацювання стратегічних підходів у реформуванні публічної служби.

Відкрите семінарське заняття для слухачів заочної форми навчання зі спеціальності "Публічне управління та адміністрування"

20 листопада 2020 р. о 9:00 у межах дисципліни "Економіка та врядування" відбудеться відкрите семінарське заняття для слухачів заочної форми навчання зі спеціальності "Публічне управління та адміністрування" за темою "Сучасні механізми та інструменти стратегічного управління розвитком економічних систем". З аняття буде проведено в он-лайн форматі за допомогою додатка Google Meet, повідомлення з посиланням буде надіслано в організованому кафедрою порядку усім зацікавленим.
Викладач - к.держ.упр., доцент кафедри економіки та регіональної економічної політики О.Ю.Матвеєва.

ЕЛЕКТРОННА ПЕТИЦІЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Шановні колеги, друзі, випускники, здобувачі вищої освіти та усі, кому небайдуже питання професіоналізації публічної служби й збереження Національної академії та її регіональних інститутів!
На офіційному інтернет-представництві Президента України 19 листопада 2020 року оприлюднено електронна петиція №22/109124-еп.
Петицію створено у зв'язку з Указом Президента України № 487/2020 щодо передачі Національної академії державного управління при Президентові України разом з Дніпропетровським, Львівським, Одеським, Харківським регіональними інститутами державного управління до сфери управління Міністерства освіти і науки України.
У електронній петиції йдеться про удосконалення системи професійного навчання публічних службовців, зокрема про передачу Національної академії державного управління при Президентові України у підпорядкування Кабінетові Міністрів України.
Підтримайте Національну академію та її регіональні інститути!
Долучайтесь до підписання петиції, розміщеної за посиланням: https://petition.president.gov.ua/petition/109124

Загальні збори трудового колективу інституту щодо звернення до вищих органів державної влади

17 листопада 2020 року відбулися загальні збори трудового колективу Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. На зборах було ухвалене звернення колективу інституту до Президента України, голови Верховної Ради України, прем’єр-міністра України, тимчасово виконуючого обов’язки міністра освіти і науки України, голови Національного агентства України з питань державної служби та освітнього омбудсмена України щодо необхідності збереження системи Національної академії при Президентові України та формування в Україні загальнодержавної кадрової політики у сфері публічного управління.
Також на зборах були обрані уповноважені представники інтересів трудового колективу інституту.
Колектив інституту сподівається на врахування його позиції при прийнятті остаточного рішення щодо статусу Національної академії та її регіональних інститутів, а також їх провідного місця в системі професійного навчання публічних службовців України.

ХХ всеукраїнський радіодиктант національної єдності

9 листопада 2020 року працівникі інституту долучились до написання Радіодиктанту національної єдності, який за традицією проходить у День української писемності та мови. Цього року у ХХ ювілейному Радіодиктанті взяли участь українці зі всього світу не лише для того, щоб перевірити свої знання правопису, а більше для єднання навколо рідної мови.
Тема цьогорічного диктанту, авторський текст якого написав письменник і видавець Іван Малкович, – «Виклики книжкової ери». Науковою консультанткою проєкту стала докторка філологічних наук, професорка Лариса Масенко. Читала диктант акторка та телеведуча Римма Зюбіна.
Радіодиктант національної єдності-2020 наживо транслювали канали «UA: Перший», «UA: Культура» та всі регіональні суспільні телеканали, які є в кожному обласному центрі, «Українське радіо», радіо «Культура» та на сторінках соціальних мереж.
Час для надсилання готового тексту — не пізніше 10 листопада 2020 року. Роботи прийматимуть онлайн (rd@ukr.radio) та офлайн.(м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001).
Текст диктанту оприлюднять на сайті Українського радіо 11 листопада об 11:00.

Докладніше...

Залучення фахівців-практиків до освітнього процесу

29 вересня у корпоративному сервісі Meet відбулася відео-лекція для студентів групи ПУА17бд за темою: «Міжнародні та національні нормативні документи у сфері управління якістю публічних організацій» (ОК «Управління якістю в публічних організаціях», викладач – професор кафедри менеджменту та управління проєктами Маматова Т.В.)
До лекції долучилася Бортнік Олена Володимирівна, провідний аудитор TUV SUD, начальник відділу стандартизації ТОВ «ТЕХНІЧНІ ТА УПРАВЛІНСЬКІ ПОСЛУГИ», член національного технічного комітету зі стандартизації ТК 189 «Системи управління якістю».
Студенти мали можливість дізнатися про кращі міжнародні та вітчизняні практики, зокрема, про застосування стандартів ISO серій 9000 та 10000 для покращення систем управління якістю публічних організацій.
До обговорення також приєдналися завідувач кафедри Чикаренко І.А. та професор кафедри Молоканова В.М.

РІШЕЛЬЄ-ФОРУМ: ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ДЛЯ НОВОЇ ЕРИ

25 вересня 2020 року провідні вчені інституту на чолі с директором установи С.М.Серьогіним прийняли участь у заході «РІШЕЛЬЄ-ФОРУМ: ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ДЛЯ НОВОЇ ЕРИ».
Форум організовано Національним агентством України з питань державної служби, Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, Національною академією державного управління при Президентові України, Одеським, Львівським та Дніпропетровським регіональними інститутами державного управління НАДУ при Президентові України за підтримки: проекту ЄС «Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні» (EU4PAR), Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO), Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні, Представництва ООН Жінки в Україні, Центру з питань доброчесності в оборонному секторі (CIDS).
Захід уже багато років поспіль є однією з головних платформ для міжнародного діалогу, обміну досвідом, практиками та сучасними тенденціями з актуальних питань підвищення ефективності державного управління і державної служби та покликаний сприяти зміцненню довіри громадськості до органів державної влади і державних службовців.
Голова НАДС Наталія Алюшина відкрила пленарну частину Форуму з вітальних адрес Президента України Володимира Зеленського та Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова. Зокрема, в своєму вітанні Президент висловив сподівання, що під час Форуму будуть напрацьовані інструменти та механізми, які допоможуть зміцнити фундамент державного управління та сприятимуть якісним змінам в Україні.
У форумі взяли участь представники Офісу Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Апарату Верховної Ради України, інших органів державної влади, закладів вищої освіти, організацій громадянського суспільства, програм та проектів міжнародної технічної допомоги.

Докладніше...

Щорічні заходи Української школи архетипіки НАДУ 2021 року

Шановні коллеги!
Повідомляємо про проведення щорічних заходів Української школи архетипіки НАДУ 2021 року в найпрестижніших вузах Франції - Сорбонна і Монпельє 3 імені Поля Валері. Центральною темою для обговорення в межах ХІІ ТМС-2021 і ІХ МКМН-2021 стане проблематика: "Уявне, архетипи і публічне управління".
В рамках заходів, що триватимуть з 26 квітня по 10 травня 2021 року, науково-педагогічний склад інституту, аспіранти і магістранти матимуть змогу здійснити публікації у фахових журналах України "Публічне урядування" (за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування") і "Український соціум" (за спеціальностями "Соціологія" і "Економіка"), а також у спеціальній конкурсній збірці та французькому журналі "Щорічні зошити уявного". Також учасники заходів матимуть змогу пройти стажування у старовинному університеті Монпельє 3 імені Поля Валері з відповідною сертифікацією і здійснити пре-конференц тур замками Франції в долині Луари і Нормандії.

Особливу увагу просимо звернути на участь представників Інституту в Міжнародному конкурсі молодих науковців (до 35 років).

Докладніше...

Шановні докторанти та аспіранти!

У період з 11 по 25 вересня 2020 року ви маєте пройти звітування про виконання ваших індивідуальних планів наукової роботи та індивідуальних навчальних планів за період жовтень 2019 р. - вересень 2020 р., а докторанти та аспіранти 2020 року випуску, також мають звітувати про ступінь готовності своїх дисертаційних робіт та отримання рекомендацій до захисту.
Перелік документів необхідних для проходження звітування та графік звітувань на кафедрах інституту додаються:
Звіт аспіранта або
Звіт докторанта та
Перелік документів для звітування
Розклад звітувань вересень 2020.doc
Витяг з протоколу кафедри

Семінар з теми "Запобігання та протидія корупції"

03 вересня 2020 року в інституті відбувся черговий короткостроковий семінар для державних службовців з теми «Запобігання та протидія корупції», який відкрив заступник директора, к.е.н., доцент Щербаков П.С.
В ході заходу учасники проаналізували поняття корупції у міжнародних, вітчизняних нормативних актах та науковій літературі, розглянули проблеми управління ризиками в процесі електронного декларування, прийняли активну участь у практичному занятті з розв’язання ситуації конфлікту інтересів у професійній діяльності публічних службовців.
Крім провідних науковців інституту перед слухачами з лекціями виступили фахівці з багаторічним практичним досвідом (Сидоренко К. Г., адвокат, та Гончаренко Н.В., завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції Дніпропетровської обласної державної адміністрації).

Засідання Вченої ради інституту

02 липня 2020 року відбулося чергове засідання Вченої ради інституту, на якому було розглянуто та прийнято рішення щодо діяльності навчального закладу.
Відповідно до затвердженого порядку денного засідання Вченої ради, на основі підготовлених документів, що подані до розгляду, схвалено рішення :
- про затвердження освітньо-наукової програми спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» для здобувачів вищої освіти наукового ступеня доктора філософії;
- про затвердження навчальних планів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» для здобувачів вищої освіти наукового степеня доктора філософії (аспірантури);
- про затвердження Тимчасового положення про атестацію здобувачів вищої освіти наукового степеня доктора філософії в інституті;
- про затвердження Положення про Порядок та умови обрання аспірантами вибіркових дисциплін;
- про затвердження форм бланків документів, що подають вступники до аспірантури та докторантури інституту;
- про затвердження програм вступних іспитів до аспірантури;
- про затвердження анотованих звітів за результатами НДР за І півріччя 2020 р.;
- про проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Сахарової К.О.;
- про проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Кузьменка В.М.;
- про проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Мазура О.Г.;
- про зміну теми дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук Соколовської О.О.;
- про присвоєння вченого звання професора кафедри менеджменту та управління проектами Чикаренко І.А.

Науково-практична онлайн-конференція "Публічне управління у цифровому суспільстві"

Впровадження новітніх цифрових технологій призводить до глибинних зрушень у всіх сферах суспільного життя. Це може означати перехід цивілізації на новий рівень прогресу – перехід від інформаційного суспільства до цифрового. Чергова світова структурна криза в межах «Довгої хвилі Кондратьєва» означає становлення нової технологічної ери в історії людства. Науково-технічна революція створює численні типи і рівні віртуальної реальності, до якої люди будуть звикати не один рік. Пандемія додає багато емоційних аспектів до питань, які постали в наш час до системи управління суспільством (держави та місцевого самоврядування) в умовах глибокої економічної кризи.
З огляду на це 25 червня відбулася науково-практична онлайн - конференція «Публічне управління у цифровому суспільстві», модератором якої виступив Квітка Сергій, завідувач кафедри інформаційних технологій та інформаційних систем ДРІДУ НАДУ, д. держ. упр., професор.
Спікерами заходу стали Серьогін Сергій, д. держ. упр., професор, директор ДРІДУ НАДУ; Бортник Вадим, експерт з регіональної цифровізації Міністерства цифрової трансформації України; Шаповалова Тетяна, начальник управління інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської ОДА; Семенченко Андрій, д. держ. упр., професор, директор Інституту вищих керівних кадрів НАДУ; Карелін Сергій, координатор компоненту «Е–демократія» програми EGAP; Карпенко Олександр, д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри інформаційної політики та цифрових технологій НАДУ; Гірель Майкл, виконавчий директор ІТ-компанії AuxBridge; Орлов Олександр, д. держ. упр., професор, завідувач кафедри інформаційних технологій і систем управління ХарРІДУ НАДУ; Кривошеїн Віталій, д. політ. н., професор, завідувач кафедри соціології ДНУ ім. О. Гончара.
На конференції були обговорені питання цифровізації публічного управління; впровадження цифрових технологій у виборчий процес; взаємодія бізнесу і влади у цифровому вимірі; кібербезпеки; цифрової компетентності публічних службовців; Digital Сityvs Smart City тощо.
У роботі онлайн-конференції взяли участь провідні вчені України у галузі публічного управління, представники органів влади та міжнародних організацій.

УВАГА! Всеукраїнський конкурс творчих робіт серед молоді, присвячений Дню державної служби

До Дня державної служби 23 червня 2020 року за організації і підтримки Національного агентства України з питань державної служби та Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу ініційовано Всеукраїнський конкурс творчих робіт серед молоді.
Якщо ви активні й амбітні, молоді та креативні, цікавитеся питаннями функціонування державного управління, якщо маєте ідеї і пропозиції для удосконалення державної політики у різних сферах, а в майбутньому – плануєте стати державними службовцями, – запрошуємо до участі!
Конкурс має на меті виключно творчі і загальнокультурні цілі, серед яких підтримка і сприяння самореалізації вмотивованої активної молоді, яка відкрита до продуктивної комунікації.
Для участі у Конкурсі необхідно протягом року з червня по вересень подати на електронну адресу Організаційного комітету konkurs@center.gov.ua електронні файли, виконані у текстовому редакторі MS Word for Windows (формати.doc або.rtf) або у форматі mpeg, mp4, avi, wmv, mov, mkv (чи інший загальновідомий):
• заявку, оформлену за встановленим зразком;
• конкурсну роботу.
Детальну інформацію Ви знайдете за посиланням: http://surl.li/dpkq

Засідання Вченої ради інституту

09 червня 2020 року відбулося чергове засідання Вченої ради інституту, на якому було розглянуто та прийнято рішення щодо діяльності навчального закладу. Засідання вченої ради проводив перший заступник директора, заступник голови Вченої ради інституту Бородін Є.І.
Відповідно до затвердженого порядку денного засідання Вченої ради, на основі підготовлених документів, що подані до розгляду, схвалено рішення з багатьох питань, в тому числі про:
- про затвердження Правил прийому до інституту у 2020 році (зі змінами);
- про затвердження вартості навчання здобувачів вищої освіти;
- про особливості підвищення кваліфікації публічних службовців у 2020 році;
- про затвердження освітніх програм інституту;
- про схвалення навчальних планів за спеціальностями, освітніми ступенями «магістр», «бакалавр» та формами навчання;
- про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників інституту;
- про затвердження Тимчасового положення про проведення поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій в інституті;
- про затвердження додаткових для складання кандидатських іспитів за спеціальності 25.00.04;
- про результати звітування аспірантів та докторантів про виконання індивідуальних планів;
- про уточнення теми дисертаційної роботи аспіранта четвертого року вечірньої форми навчання Сахарової К.О.
- про виконання рішення Вченої ради «Про затвердження Антикорупційної програми інституту на 2020 рік» від 26 лютого 2020 р., протокол № 02/232, за поточний період 2020 р.;
- про стан подання е-декларацій за 2019 рік;
- про рекомендацію до видання збірника матеріалів ХІ конференції студентів та молодих учених за міжнародною участю «Становлення публічного адміністрування в Україні»;
- про рекомендацію до видання збірника матеріалів XVІI регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України»;
- про присвоєння вченого звання професора кафедри державного управління та місцевого самоврядування Хожило І.І.;
- Про присвоєння вченого звання доцента кафедри права та європейської інтеграції Серьогіній Т.В.

Залучення закордонних фахівців-практиків до освітнього процесу

05.06.2020 p. у межах дисципліни "Основи менеджменту" освітніх програм "Менеджмент" та "Публічне управління та адміністрування" першого (бакалаврського) рівня відбулася дуже цікава ЛЕКЦІЯ-ДИСКУСІЯ на тему: "Формування суспільного капіталу громади як основа ефективного управління". Надзвичайно вдячні шановній доповідачці доктору Божені Кухмач, директорці комунального Центру культури та бібліотеки гміни Громадка Болеславецького повіту Нижнєсілезького воєводства республіки Польща, Bozena Kuchmacz.
На лекції також були присутні всі викладачі кафедри менеджменту та управління проектами і здобувачі вищої освіти, що навчаються за освітніми програмами «Публічне управління та адміністрування» та «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр".

 

Залучення закордонних фахівців-практиків до освітнього процесу

27 травня 2020 р. у межах дисципліни "Муніципальний менеджмент" освітньої програми «Публічне управління та адміністрування», другий (магістерський) рівень, відбулася дуже цікава ЛЕКЦІЯ-ДИСКУСІЯ на тему «ОРГАНІЗАЦІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В ПОЛЬЩІ».
У заході взяли участь:
- доктор Даріуш ПАВЛІЩИ, війт гміни Громадка Болеславецького повіту Нижнєсілезького воєводства, Dariusz Pawliszczy;
- доктор Божена КУХМАЧ, директор комунального Центру культури та бібліотеки в Громадці, Bozena Kuchmacz;
- доктор Марцін КЕСІ, директор, декан, Голова Ради у Вищей школі економіки у Бидгощі, Marcin Kesy;
- доктор Пьотр ПАЧОСКІ, радник Міської раді Єленії Гури, Piotr Paczoski.
У лекції-дискусії взяли участь всі викладачі кафедри менедменту та управління проектами.
На лекції також були присутні здобувачі вищої освіти, що навчаються за іншими освітніми програмами - «Публічне управління та адміністрування» та «Менеджмент» рівнів бакалавр та доктор філософії.

Відкрита лекція для студентів заочної форми навчання

26 травня 2020 р. о 10:30 в дистанційному режимі на платформі Classroom відбулася відкрита лекція для студентів заочної форми навчання зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» за темою: «Європейське право: принципи, джерела, система, традиції»
Лекцію провела к. держ. упр., доцент кафедри права та європейської інтеграції Т.В.Серьогіна

 


Залучення фахівців-практиків до освітнього процесу

21 травня 2020 р. у рамках дисципліни "Управління проектами" відбулася гостьова лекція для слухачів І курсу денної форми навчання магістерської програми "Публічне управління та адміністрування" на тему: "Програми та проекти розвитку ОТГ Дніпропетровської області".
До заходу були залучені провідні фахівці-практики у сфері місцевого самоврядування, децентралізації та регіонального розвитку пані Олена Тертишна - керівник Дніпропетровського регіонального офісу U-Lead, к.держ.упр., та пан Ігор Мамонов - експерт з регіонального розвитку Програми "U-Lead з Європою".
Лекція викликала живий інтерес і пройшла в дружній атмосфері.

Докладніше...

Відеонарада з керівниками територіальних громад Дніпропетровської області

22 квітня 2020 року відбулася відеонарада з керівниками територіальних громад Дніпропетровської області з питань професійної підготовки кадрів, здатних ефективно працювати в умовах реформування місцевого самоврядування та децентралізації влади.
У заході прийняли участь директор інституту С.М. Серьогін, заступник директора інституту П.С. Щербаков, начальник Центру підвищення кваліфікації Ю.Е. Яворський, начальник відділу профорієнтації та конкурсного відбору О.С. Петренко.
С.М. Серьогін презентував інститут як найстаріший заклад вищої освіти в регіоні, який має 26-річну історію, відомий своєю науковою школою та здійснює діяльність за такими основними напрямками діяльності: підготовка висококваліфікованих управлінських кадрів; підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, державних службовців, керівників державних підприємств (установ, організацій); науково-дослідна робота.
Учасникам заходу детально були роз'яснено правила, порядок, умови і строки прийому на навчання на 2020-2021 учбовий рік. Були обговорені докорінні зміни системи підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, яка стала децентралізованою та демократичною.

Шановні докторанти та аспіранти!

До 29 травня 2020 року ви маєте пройти звітування про виконання ваших індивідуальних планів наукової роботи та індивідуальних навчальних планів за період жовтень 2019 р. - березень 2020 р., а докторанти та аспіранти 2020 року випуску, також мають звітувати про ступінь готовності своїх дисертаційних робіт та отримання рекомендацій до захисту.
Для проходження звітування вам необхідно подати на затвердження своєму науковому керівнику/консультанту два документи:
звіт докторанта (додаток 2) або звіт аспіранта (додаток 3) та
інформацію про виконання планів (додаток 4).
Для уточнення дати, часу та процедури проходження звітування звертайтеся до кафедр, до яких ви прикріплені або до своїх наукових керівників/консультантів.

Відкрита лекція для слухачів денної форми навчання

29 квітня 2020 р. о 18:15 у межах дисципліни "Муніципальний менеджмент" відбудеться відкрита відеолекція для слухачів денної форми навчання спеціальності "Публічне управління та адміністрування" за темою: "Основи розроблення проектів місцевого розвитку та управління ними". Лекцію буде проведено в он-лайн форматі за допомогою додатка Google Meet. Викладач - д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту та управління проектами І.А.Чикаренко.

Увага конкурс! "Карантин і криза - виклик або нова можливість для України"

До уваги студентів та їх кураторів!
Оголошено конкурс студентських есе від Kasta.ua на тему "Карантин і криза - виклик або нова можливість для України".
Метою конкурсу є, розвиток творчого потенціалу талановитих молодих студентів, стимулювання навичок вирішення завдань в нестандартних ситуаціях.
Більш детально з умовами конкурсу можна ознайомитися за посиланням: https://kasta-students.com.ua

Навчання у дистанційному форматі

Завершився перший тиждень освітнього процесу в інституті у повноцінному дистанційному режимі.
Якщо спочатку карантину спілкування викладачів зі здобувачами проходило у різних формах - засобами електронної пошти, через скайп, вайбер тощо, то на цьому тижні всі групи перейшли на навчання через систему дистанційної освіти Google Suite for Education.
У рекордно стислі терміни всі викладачі, що задіяні в освітньому процесі за всіма освітніми програмами, завантажили свої курси у віртуальне середовище G Suite, що дало можливість викладачам проводити повноцінні заняття, у тому числі очні лекції та семінари через додаток Hangouts meet, слухачам - здавати практичні завдання та тести.
Організаційні заходи в інституті також проводяться у дистанційному режимі. Так, 07.04 відбулося засідання кафедри менеджменту та управління проектами, у якому всі співробітники кафедри змогли взяти участь завдяки використанню додатку Zoom.

Семінар з теми "Запобігання та протидія корупції"

03 березня в інституті відбувся черговий короткостроковий семінар з теми «Запобігання та протидія корупції», який відкрив заступник директора, к.е.н., доцент Щербаков П.С.
У ході семінару учасники обговорили питання соціально-психологічних коренів корупції, проаналізували поняття корупції у міжнародних, вітчизняних нормативних актах та науковій літературі, визначили проблеми національної антикорупційної політики в Україні.
Також учасники заходу прийняли активну участь у практичному занятті з розв’язання ситуації конфлікту інтересів у професійній діяльності публічних службовців.

Випуск магістрів в освітній галузі "Публічне управління та адміністрування"

28 лютого 2020 року в інституті відбулися урочисті збори з нагоди випуску магістрів в освітній галузі «Публічне управління та адміністрування». До когорти магістрів долучилися 264 випускники 2020 року, 18 з яких отримали диплом з відзнакою.
Вітання на адресу випускників надійшли від Президента України Володимира Зеленського, Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, тимчасово виконуючого обов’язки президента НАДУ Анатолія Савкова.
На заході були присутні почесні гості - керівники органів державної влади та місцевого самоврядування, зокрема, перший заступник голови Дніпропетровської обласної ради Анатолій Адамський, заступник директора Дніпропетровського обласного центру зайнятості Валерій Дуднік, директор департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олена Кришень, голова Федерації організацій роботодавців Дніпропетровщини Віктор Сергєєв.

Докладніше...

Вибір траєкторії навчання

У 2019-2020 навчальному році продовжено практику вибору дисциплін та побудови індивідуальної траєкторії навчання студентами освітніх програм «Публічне управління та адміністрування» і «Менеджмент» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. Перед студентами зі вступним словом виступив директор інституту Серьогін С.М., який акцентував увагу на необхідності дотримання вимог щодо академічної доброчесності, зокрема під час підготовки випускних кваліфікаційних робіт студентами 4 курсу.
Викладачі кафедр відповідно до положення «Про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін у ДРІДУ НАДУ» провели презентації та познайомили студентів бакалаврських програм зі змістом силабусів вибіркових навчальних дисциплін.

Докладніше...

Проект ПРОМІС. Завершення навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації
з місцевого економічного розвитку для громад Дніпропетровщини.

26 лютого 2020 р.за сприяння проекту ПРОМІС завершилось навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації з місцевого економічного розвитку для громад Дніпропетровщини. Від інституту у якості тренерів-консультантів у семінарі взяли участь доцент кафедри економіки та регіонально-економічної політики к.е.н. К.М.Огданський та доцент кафедри менеджменту та управління проектами к.держ.упр. Е.О.Сергієнко. Протягом трьох сесій представники громад опановували основи місцевого економічного розвитку, методологію та сучасну практику стратегічного планування, основні поняття і положення інвестиційного проектування, важливість кваліфікованих трудових ресурсів для місцевого економічного розвитку, методологічні засади маркетингу і брендингу територій, інструменти фінансування та оцінювання місцевого економічного розвитку.

Докладніше...

Засідання Вченої ради інституту

06 лютого 2020 року відбулося перше в цьому році засідання Вченої ради інституту, на якому було розглянуто та прийнято рішення щодо діяльності навчального закладу.
Відповідно до затвердженого порядку денного засідання Вченої ради, на основі підготовлених документів, що подані до розгляду, схвалено рішення з багатьох питань, в тому числі про:
- про графік комплексних перевірок діяльності кафедр інституту на 2020 р.;
- про Декларацію про дотримання академічної доброчесності;
- про Комісію з академічної доброчесності в інституті;
- про стан проходження навчання за тематикою академічної доброчесності та основ інформаційної грамотності;
- Положення про відповідальність за порушення принципів доброчесності;
- про подання декларацій за 2019 рік;
- про затвердження звіту спеціалізованої вченої ради в інституті за 2019 рік;
- про план роботи Вченої ради інституту на перше півріччя 2020 року;
- про рекомендацію до друку збірника наукових праць «Державне управління та місцеве самоврядування», вип. 1 (44) 2020.

Навчання за тематикою академічної доброчесності та основ інформаційної грамотності

У січні 2020 року за сприяння групи академічної доброчесності розпочато навчання учасників освітнього процесу та співробітників за тематикою академічної доброчесності та основ інформаційної грамотності.
Стан проходження курсу лекцій обговорено на вченій раді та засіданнях кафедр інституту.
Навчання триває, обов’язково долучайтеся.
Курс можна прослухати за посиланням: https://vumonline.ua/course/academic-integrity-at-the-university/,
після проходження тесту ви отримаєте сертифікат, а найголовніше знання!

Атестація слухачів спеціальності "Публічне управління та адміністрування"

В інституті 04 лютого 2020 року розпочалася атестація здобувачів вищої освіти спеціальності «Публічне управління та адміністрування» за заочною, вечірньою та заочно-дистанційною формами навчання. Іспити та захист магістерських робіт триватимуть до 21 лютого.
Цього року екзаменаційні комісії очолюють Адамський А.П., перший заступник голови Дніпропетровської обласної ради; Кришень О.В., директор департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації; Дудник В.В., заступник директора Дніпропетровського обласного центру зайнятості; Дубіль В.П., голова Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок; Сергєєв В.В., голова Федерації організацій роботодавців Дніпропетровщини; Іпатов А.В., заслужений лікар України, науковий співробітник Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності.
Напередодні для слухачів інституту було організовано консультацію, щодо порядку проведення державних екзаменів, на якій перший заступник директора інституту Є.І. Бородін наголосив на дотриманні правил академічної доброчесності та етики академічних відносин під час атестації.

Підсумок обговорення проекту Декларацій академічної доброчесності

Протягом січня 2020 року відбулося обговорення Декларацій академічної доброчесності.
Група сприяння академічної доброчесності висловлює щиру подяку здобувачам вищої освіти та науково-педагогічним працівникам, які внесли слушні поради та пропозиції щодо тексту Декларації.

Всі доповнення враховані та додані до змісту Декларації, дякуємо за співпрацю!

Випуск магістрів в освітній галузі "Публічне управління та адміністрування"

17 січня 2020 року в інституті відбулися урочисті збори з нагоди випуску магістрів в освітній галузі «Публічне управління та адміністрування». До когорти магістрів долучилися 316 випускників 2019 року, чиї імена поповнили стіну пошани інституту, та 6 з яких отримали диплом з відзнакою.
Вітання на адресу випускників надійшли від Президента України Володимира Зеленського, Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, тимчасово виконуючого обов’язки президента НАДУ Анатолія Савкова.
На заході були присутні почесні гості та керівники органів державної влади та місцевого самоврядування, зокрема, перший заступник голови Дніпропетровської обласної ради Анатолій Адамський, заступник директора Дніпропетровського обласного центру зайнятості Валерій Дуднік, директор департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олена Кришень, голова Федерації організацій роботодавців Дніпропетровщини Віктор Сергєєв.

Докладніше...

Навчання з питань академічної доброчесності

Невід’ємною складовою забезпечення якості освіти та засадою академічної культури є академічна доброчесність, яка впливає не лише на успішність закладів вищої освіти, але й на суспільство та розвиток країни в цілому.
Впровадження академічної доброчесності – це питання рівня закладів, визнання дипломів та конкурентоспроможності їх випускників.
Інститут також не стоїть осторонь від принципів академічної етики. Тому за підтримки групи сприяння академічній доброчесності, яка створена в інституті, триває виконання Плану проведення навчальних семінарів з цих питань. Зараз працівники інституту та його студенти проходять онлайн-курс «Академічна доброчесність у закладі вищої освіти», розроблений Центром забезпечення якості освіти Національного університету «Києво-Могилянської академії». Його можна знайти у вільному доступі за посиланням за посиланням (https://vumonline.ua/course/academic-integrity-at-the-university/) та пройти самостійно. За допомогою цього курсу слухачі, співробітники кафедр, навчальних і наукових підрозділів інституту узагальнили та систематизували свої знання з питань академічної доброчесності та інформаційної грамотності.
Питання стоїть не у відсутності проблеми, а в ставленні до неї та в ефективних шляхах вирішення.
Результатом системної боротьби та профілактики з проявами академічної недоброчесності (такими як плагіат, списування, корупція тощо) має бути реальне навчання та справжня наукова робота, створення середовища нульової терпимості до порушення академічної доброчесності й етики академічних взаємовідносин.

Засідання Вченої ради інституту

27 грудня 2019 року відбулося останнє в цьому році засідання Вченої ради інституту, на якому було розглянуто та прийнято рішення щодо діяльності навчального закладу.
Відповідно до затвердженого порядку денного засідання Вченої ради, на основі підготовлених документів, що подані до розгляду, схвалено рішення з багатьох питань, в тому числі про:
- про персональний склад Вченої ради інституту;
- про комплексну перевірку кафедри української та іноземних мов;
- про склад редакційної колегії збірника наукових праць «Державне управління та місцеве самоврядування»;
- про затвердження Правил прийому до інституту в 2020 р.;
- про затвердження Положення про Приймальну комісію інституту;
- про затвердження Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників інституту;
- про затвердження план видання навчально-методичної, науково-аналітичної та довідкової літератури на 2020 р.
- про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) інституту (нова редакція);
- про внесення змін до рішення Вченої ради від 23 травня 218 р., протокол № 04/215 «Про Положення про забезпечення самостійності виконання магістерських робіт» та додатку до нього;
- про заходи з попередження порушень академічної доброчесності в освітньо-науковій діяльності інституту;
- про організацію навчання за тематикою академічної доброчесності та основ інформаційної грамотності;
- про Положення про Групу сприяння академічній доброчесності;
- про зміну складу групи сприяння академічній доброчесності;
- про затвердження заключних та проміжних звітів про виконання тем науково-дослідних робіт у 2019 році;
- про затвердження додаткової програми до кандидатського іспиту зі спеціальності 25.00.03;
- про рекомендацію до друку збірника наукових праць «Державне управління та місцеве самоврядування», вип. 4 (43) 2019;
- про рекомендацію до видання електронного збірника наукових праць «Публічне адміністрування: теорія та практика», вип. 2 (22) 2019.
Крім того директор інституту С.М.Серьогін підвів підсумки року, що минає, та окреслив загальні завдання на майбутнє.

Студентська науково-практична конференція «УКРАЇНА У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ»

23 грудня 2019 р. у нашому інституті відбулася Студентська науково-практична конференція «УКРАЇНА У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ» присвячена 80-й річниці її початку.
Із доповідями виступили учасники студентського історичного гуртка, який працює під керівництвом доцента О. В. Овдіна на кафедрі права та європейської інтеграції (М. Євсюков, В. Турченко, Д. Герасик та В. Смук)

Тренінг для експертів з якості освіти та гарантів освітніх програм

18-19 грудня у м. Дніпрі відбувся Тренінг для експертів з якості освіти та гарантів освітніх програм, організований Міжнародним фондом досліджень освітньої політики спільно з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, який проходив у НТУ «Дніпровська політехніка».
У тренінгу взяли участь науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту та управління проектами (д.держ.упр., доцент І.А.Чикаренко, д.держ.упр., професор Т.В.Маматова, д.т.н., професор В.М.Молоканова) та кафедри державного управління та місцевого самоврядування (д.держ.упр., професор І.В.Шпекторенко).
Відбулося декілька інтерактивних сесій, які модерували провідні експерти із реформування вищої освіти України:
– ключові питання забезпечення якості освітньої програми, підготовки до акредитації освітньої програми та етапи процедури акредитації – президент Міжнародного фонду досліджень освітньої політики Т. В. Фініков та заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Н. В. Стукало;
– освітні програми: побудова, опис, визнання – екс-заступник міністра освіти і науки України професор Ю. М. Рашкевич;
– процеси взаємодії заінтересованих сторін під час акредитації освітньої програми: голови галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти А. В. Бардась (07 «Управління та адміністрування») та І. І. Лиман (03 «Гуманітарні науки);
– університетська система дотримання академічної доброчесності: нормативна база or/and/versus дієві механізми забезпечення та перевіряння академічної доброчесності: член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти А. Є. Артюхов.

Гра «Що? Де? Коли?»

17 грудня 2019 р. у ДРІДУ НАДУ відбулася гра «Що? Де? Коли?», у якій взяли участь команда студентів-першокурсників факультету публічного управління та адміністрування «Чесні чиновники – 17» та наші гості – збірна студентів Дніпровської медичної академії.
Вітаємо більш досвідчену команду медиків із перемогою з рахунком 15-7.

Презентація Стратегії розвитку Дніпропетровщини на 2020 рік

17 грудня 2019 року відбулася презентація Стратегії розвитку Дніпропетровщини на 2020 рік з конкретним планом заходів та проектами. Стратегію презентував голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Бондаренко. Серед першочергових завдань виділено розвиток інфраструктури та залучення інвестицій в економіку, зроблено акцент на євроінтеграцію та децентралізацію.
На заході були присутні понад 600 гостей, серед яких керівники громад, міст області, органів державної влади, громадські активісти, представники бізнесу.
Інститут у форумі представляли провідні науковці кафедри менеджменту та управління проектами Ірина Чикаренко, Тетяна Маматова, Ольга Кірєєва, які є членами робочої групи з розробки Стратегії розвитку області на 2021-2027 роки.

Докладніше...

Громадське обговорення проекту Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 р.

5 грудня в інституті відбулося громадське обговорення проекту Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року.
Участь у заході взяли директор департаменту економічного розвитку Дніпропетровської ОДА Петро Лашин, заступник директора департаменту економічного розвитку Дніпропетровської ОДА Олексій Псарьов, голова правління Товариства виробників Дніпропетровщини Олександр Малик, радник з питань регіонального розвитку Дніпропетровського Центру розвитку місцевого самоврядування Ігор Мамонов, представники служб та структурних підрозділів виконавчих органів ОТГ, провідні науковці інституту.
З презентацією щодо стратегічного вибору Дніпропетровщини виступила завідувач кафедри менеджменту та управління проектами, д.держ.упр. Ірина Чикаренко.

Семінар «ДФРР та IСС як інструменти для соціально-економічного розвитку громад»

05 грудня на базі інституту за участі провідних науковців інституту, представників служб та структурних підрозділів виконавчих органів ОТГ, представників міністерства розвитку громад та територій України та Дніпропетровського інвестиційного агентства (ДІА) в рамках програми «U-LEAD з Європою» відбувся семінар «ДФРР та IСС як інструменти для соціально-економічного розвитку громад».
Цілю зустрічі стало обговорення поточного стану та заходів із покращення ефективності проектної, стратегічної, економіко-інвестиційної роботи в ОТГ Дніпропетровської області задля залучення коштів від Державного фонду розвитку регіонів та інфраструктурної субвенції (ІСС).
Модератор заходу Ігор Мамонов, радник з питань регіонального розвитку Дніпропетровського Центру розвитку місцевого самоврядування, провів аналіз проєктної, стратегічної та економічно-інвестиційної роботи в ОТГ Дніпропетровської області, відокремив актуальні питання підготовки проектів до ДФРР, розглянув зміни до законодавства.

Докладніше...

Круглий стіл «Драйвери розвитку промислових регіонів України в контексті забезпечення цілей сталого розвитку»

3 грудня 2019 року за участі представників органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, наукових установ, бізнесу та громадськості відбувся круглий стіл «Драйвери розвитку промислових регіонів України в контексті забезпечення цілей сталого розвитку», організований Національним інститутом стратегічних досліджень (NISS).
У заході взяли участь директор інституту Сергій Серьогін і провідні науковці кафедри економіки та регіональної економічної політики (Т. Крушельницька, О. Матвеєва) та кафедри менеджменту та управління проектами (Т.Маматова, І. Чикаренко).
Під час заходу були обговорені наступні питання:
• Економічний, соціальний та екологічний потенціал промислових регіонів та основні напрями (тренди) його ефективної реалізації.
• Визначення основних стратегічних пріоритетів та інструментів розвитку (інфраструктурних, фінансових, інвестиційних та інноваційних, міжрегіонального, міжмуніципального співробітництва тощо) промислових регіонів України.
• Вплив децентралізації на регіональний розвиток та можливості залучення потенціалу громад для реалізації національних та регіональних стратегій розвитку промисловості.
• Оцінка ефективності використання наявного потенціалу промислових регіонів для реалізації ЦСР.
• Приклади позитивного впливу інвестицій, залучених в економіку регіону, для реалізації ЦСР.
З доповіддю на тему: "Методологія розробки стратегії розвитку регіону на основі смарт-спеціалізації" виступила завідувач кафедри менеджменту та управління проектами, д.держ.упр. Ірина Чикаренко.
Проведення круглого столу має дати поштовх для створення діалогових платформ для співпраці представників влади, експертів та бізнесу для вирішення першочергових викликів національному та регіональному розвитку.

Докладніше...

Вручено відзнаку Президента України "За участь в антитерористичній операції" студенту інститута

03 грудня у Центрально-Чечелівському районому військовому комісаріаті було вручено відзнаку Президента України "За участь в антитерористичній операції" студенту IV курсу за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» Фітісову І.Ю.
Вказана нагорода установлена Указом Президента України від 17 лютого 2016 року № 53/2016 з метою гідного відзначення осіб – захисників суверенітету та територіальної цілісності України під час проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, відповідно до пункту 25 частини першої статті 106 Конституції України.

SKYPE-трансляція презентації Першої Дослідницької Інтернет Платформи Української школи архетипіки

29 листопада в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулася SKYPE-трансляція презентації Першої Дослідницької Інтернет Платформи Української школи архетипіки (usarch.org).
Участь у скайп-режимі спілкування взяли науково-педагогічні працівники та інші співробітники інституту.

Докладніше...

Засідання Вченої ради інституту

26 вересня 2019 року відбулося чергове засідання Вченої ради інституту, на якому було розглянуто та прийнято рішення щодо діяльності навчального закладу.
Відповідно до затвердженого порядку денного засідання Вченої ради, на основі підготовлених документів, що подані до розгляду, схвалено рішення про:
- про виконання рішення Вченої ради «Про затвердження Антикорупційної програми інституту на 2019 р., протокол №02/222 у 2019 році» ;
- про дотримання вимог антикорупційного законодавства під час державних екзаменів та захисту випускних екзаменаційних робіт у 2020 році;
- про присвоєння звання Ветеран інституту;
- про комплексну перевірку кафедри менеджменту та управління проектами;
- про затвердження тем дисертаційних досліджень, індивідуальних навчальних планів та індивідуальних планів наукової роботи аспірантів і докторантів;
- редакційну політику збірника наукових праць «Державне управління та місцеве самоврядування»;
- про рекомендацію до друку збірника наукових статей, поданих до наукового журналу «Аспекти публічного управління» т.7, №11’2019;
- про обрання науково-педагогічних працівників.

Тренінг "Використання цифрових інструментів Google у роботі публічних службовців"

20 листопада 2019 року в інституті відбувся тренінг “Використання цифрових інструментів Google у роботі публічних службовців”, який провела сертифікований тренер Google for Education Антоніна Букач.
Захід відбувся у співпраці з кафедрою інформаційної політики та цифрових технологій Національної академії державного управління при Президентові України та безпосередньо за сприяння завідувача кафедри Олександра Карпенка.
Під час тренінгу учасники почерпнули для себе багато нової та корисної інформації щодо використання цифрових інструментів Google в процесах поточного управління та освітньої діяльності в інституті.

Докладніше...

Вічна пам'ять

19 листопада на 42-му році пішов із життя полковник

ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ КОРОСТЕЛЬОВ

Командир 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.
Cлухач ІІ курсу заочної форми навчання спеціальності «Публічне управління та адміністрування».
Важке поранення бойовий офіцер отримав 12 листопада під час виконання завдань у районі проведення операції Об’єднаних сил.
У пам’яті колег та друзів він назавжди залишиться чуйною та благородною людиною.
Висловлюємо щире співчуття рідним і близьким.

 

Керівництво інституту, друзі, колеги

Завершення англомовного курсу з медіа грамотності "Very Verified: A Course on Media Literacy"

14 листопада науково-педагогічні працівники інституту отримали сертифікати про участь у 5-ти тижневому безкоштовному англомовного курсі з медіа грамотності "Very Verified: A Course on Media Literacy", який був розроблений Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX in Ukraine у партнерстві зі студією онлайн освіти EdEra в рамках проекту "Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність".
Курс було впроваджено у закладах середньої і вищої освіти України за підтримки Посольства США, Посольства Великої Британії в Україні, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та спрямовано на здобуття практичних навичок виявлення дезінформації та пропаганди, розпізнавання маніпуляцій, розуміння складності сучасної інформаційної екосистеми та ролі, яку в ній відіграють окремі користувачі.
Учасники курсу протягом 5 тижнів виконували самостійні завдання та працювали face to face з фасилітатором курсу, доцентом кафедри української та іноземних мов Л.В. Павленко.

Докладніше...

Засідання Науково-методичної ради

12 листопада 2019 року відбулося чергове засідання Науково-методичної ради інституту. Відповідно до затвердженого порядку денного засідання ради були розглянуті та прийняті рішення з таких питань:
- про хід підготовки до акредитації освітніх програм інституту та внесення відомостей до Єдиної державної електронної бази з питань освіти;
- про підготовку до атестації слухачів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» у грудні 2019 року;
- про закріплення слухачів першого курсу спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за науковими керівниками;
- про виконання плану видання навчально-методичної, науково-аналітичної, довідкової літератури інституту у 2019 році та модернізацію Електронного банку навчально-методичних видань.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, приурочений до Дня української писемності та мови, цьогоріч наживо лунав також в стінах інституту. Участь у ньому вже чимало років поспіль беруть як студенти, слухачі, співробітники інституту, так і керівництво закладу.
Текст радіодиктанту у прямому ефірі читав відомий мовознавець Олександр Авраменко, який складає текст диктанту останні 13 років. Сьогодні вперше диктант можна було перевірити вже через 15 хвилин після його закінчення. Доречі, пишуть диктант навіть за межами України.
У цій гарній традиції єднання навколо мови, яка вже вдев'ятнадцяте згуртовує українців з усього світу, колектив навчального закладу вбачає не лише можливість долучитися до однодумців, а ще й шанс дізнатися щось нове, корисне, натхненне.
Крім того в інституті було обладнано фотозону, де кожен мав змогу зробити атмосферні світлини на згадку.
Тож плекаймо рідну мову, бо з нею наше майбутнє та майбутнє країни!
Зі святом усіх нас, друзі!

Докладніше...

До міжнародного Дня студентства

До міжнародного Дня студентства, який щорічно відзначається 17 листопада, за ініціативою Дніпровської міської ради розміщено білборди закладів вищої освіти, якими славиться Дніпро.
Білборди ДРІДУ НАДУ розміщені за трьома адресами у центрі міста, на перехрестях:
вул. Гоголя - пр. Яворницького,
вул. Шевченка, 33 - вул. Гоголя та
пр. О.Поля-пр.Пушкіна.

Презентація проекту «Педагогіка миру для відновлення діалогу на Сході України»

31 жовтня в інституті з метою налагодження зв’язків та пошуку можливих тем для співробітництва відбулася презентація проекту громадської служби миру GIZ «Педагогіка миру для відновлення діалогу на Сході України» та її компоненту «Діалог у громадах». Презентацію провела радниця зі зміцнення миру у секторі громадського діалогу Катерина Зезюліна.
У заході також взяли участь медіатор проекту у Дніпрі Вероніка Волошина , професор зі США, автор 9 книг Деніел Батрі та громадський активіст Шерон Батри, які поділилися особистим досвідом налагодження взаємодії між поліцією міста та громадою.

Докладніше...

Засідання Вченої ради інституту

29 жовтня 2019 року відбулося чергове засідання Вченої ради інституту, на якому було розглянуто та прийнято рішення щодо діяльності навчального закладу.
Відповідно до затвердженого порядку денного засідання Вченої ради, на основі підготовлених документів, що подані до розгляду, схвалено рішення про:
- участь співробітників інституту у Всеукраїнському радіо диктанті національної гідності 8 листопада 2019 р.;
- затвердження індивідуальних графіків навчання аспірантів інституту;
- рекомендацію до друку наукового журналу «Аспекти публічного управління» т. 7 № 8-9 2019;
- рекомендацію до друку матеріалів Х науково-практичної конференції «Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення»;
- рекомендацію до друку колективної монографії за результатами НДР (кафедра ЕРЕП) та інші.
Крім того на засіданні ради директор інституту С.М.Серьогін вручив голові Ради студентів інституту Валенко Максиму Почесну грамоту Національної академії державного управління при Президентові України за перемогу в конкурсі «Національна академія державного управління при Президентові України очима слухачів» у 2018-2019 навчальному році ДРІДУ НАДУ.

Стилізоване свято-нагадування "Чаювання Шляпника"

В останню неділю жовтня Україна традиційно переходить на зимовий час. З нагоди цього в інституті відбулося тематичне cтилізоване свято-нагадування про необхідність переведення годинників на час назад «Чаювання Шляпника». Працівники інституту, у тому числі науково-викладацький склад, дотримались дрес-коду, для якого обов’язкова була наявність головного убору. Імпровізований стіл, солодощі, конкурси, вікторини підняли настрій учасникам напередодні вихідних.

Докладніше...

Семінар з підвищення кваліфікації

09 вересня в рамках тематичного короткострокового семінару з підвищення кваліфікації за темою «Стратегія реформування системи управління державними фінансами: удосконалення управління державними інвестиціями для забезпечення ефективного виконання бюджету» відбулося інтерактивне заняття «Конкурс інвестиційних проектів».
Заняття проходило у малих групах, які розробляли, обговорювали та захищали різнопланові «проекти». Наприклад, осередок суспільного дозвілля «Сімейний», завод з переробки твердих побутових відходів «Чисте місто», молодіжно-спортивний комплекс «Здорові діти – здорова країна». Кипуча робота і жваве обговорення проектів свідчать про компетентність учасників семінару, серед яких державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, щодо розвитку громад.

Урочистий концерт, присвячений Дню працівника освіти

Щороку в першу неділю жовтня відзначається День працівника освіти. Це не лише професійне свято викладачів, це насамперед свято всіх тих, хто шанує працю педагога.
09 жовтня в інституті відбувся урочистий концерт, присвячений цьому святу. Концертна програма була яскраво, насиченою,наповненою вокальними та гумористичними номерами. На заході панувала тепла та дружня атмосфера.

Докладніше...

Семінар з підвищення кваліфікації

08 жовтня розпочався триденний семінар з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань управління фінансами.
В ході заходу учасники обговорять роль податкової системи у підвищенні ефективності формування і реалізації державної інвестиційної політики, управління фіскальними ризиками, проаналізують інвестиційно-інноваційна політику України в умовах реформування системи управління державними фінансами, дізнаються щодо програмно-цільового методу управління ресурсами бюджету як інструменту удосконалення управління державними інвестиціями.

Засідання Вченої ради інституту

30 вересня 2019 року відбулося чергове засідання Вченої ради інституту, на якому було розглянуто та прийнято рішення щодо діяльності навчального закладу.
Відповідно до затвердженого порядку денного засідання Вченої ради, на основі підготовлених документів, що подані до розгляду, схвалено рішення про:
- забезпечення виконання вимог чинного законодавства щодо працівників інституту, які здійснюють навчальну діяльність;
- проведення семінару з питань вивчення положень антикорупційного законодавства;
- затвердження анотованих звітів про виконання науково-дослідних робіт в межах Комплексного наукового проекту Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування" за 3 квартал 2019 р.;
- внесення змін до освітньо-професійної програми "Управління проектами" в межах спеціальності 073 "Менеджмент" за іншим (магістерським) рівнем)
- звітування докторантів, аспірантів, здобувачів інституту;
- надання рекомендації для вступу в аспірантуру магістрам 2019 р. випуску;
- надання рекомендації для вступу до докторантури інституту;
- зміну науковjого керівника аспіранта заочної форми навчання спеціальність "Менеджмент" Швеця В.В.;
- редакційну політику збірника наукових праць "Державне управління та місцеве самоврядування";
- рекомендацію до друку збірника наукових праць "Державне управління та місцеве самоврядування", вип. 3 (42) 2019;
- рекомендацію до друку наукового журналу "Аспекти публічного управління" т. 7 № 6-7 '2019.

Черговий семінар з підвищення кваліфікації

30 вересня відбувся семінар з підвищення кваліфікації державних службовців територіальних управлінь Державного бюро розслідувань, розташованих у місті Краматорську та Мелітополі, регіонального сервісного центру МВС в Дніпропетровській області, управління Державного агентства рибного господарства у Дніпропетровській області.
Слухачі розглянули системні аспекти державного управління та місцевого самоврядування, проаналізували фінансову політику держави і фінансові механізми, стратегію соціально-економічного розвитку України, обговорили проблеми та перспективи конституційних змін в Україні та інші питання.

Семінар з питань запобігання корупції

26 вересня на виконання державного контракту між НАДУ та НАДС в інституті відбувся черговий короткостроковий семінар з питань запобігання корупції для державних службовців.
В ході семінару учасники обговорили питання соціально-психологічних коренів корупції, проаналізували поняття корупції у міжнародних, вітчизняних нормативних актах та науковій літературі, розглянули питання електронного декларування, дослідили європейський досвід державної антикорупційної політики та обговорили питання національної антикорупційної політики в Україні.

Участь у круглому столі

26 вересня викладачі кафедри менеджменту та управління проектами інституту д.держ.упр. І.А. Чикаренко, д.т.н. В.М. Молоканова, к.держ.упр. Е.О. Сергієнко та к.т.н. Т.В. Кравцова взяли участь у круглому столі "Поводження з ТПВ: виклики, можливості, стратегічні перспективи. Синергія взаємодії влади, громад та бізнесу", організованому Дніпропетровською обласною радою.
Учасники круглого столу - представники органів місцевого самоврядування ОТГ та виконавчої влади області, бізнесу, науково-експертної спільноти, громадських організацій тощо.
Було наголошено на необхідності розробки та реалізації чіткого регіонального плану управління відходами, застосування механізмів державно-приватного партнерства, створення прозорих шляхів залучення фінансових ресурсів тощо.

Докладніше...

Семінар з теми: " Механізми здійснення внутрішнього контролю та аудиту в органах державного управління"

25 вересня в інституті пройшов короткостроковий семінар з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з теми: "Механізми здійснення внутрішнього контролю та аудиту в органах державного управління".
В ході семінару учасники проаналізували сучасний стан функціонування внутрішнього контролю в органах державної влади, розглянули механізми запровадження системи внутрішнього контролю в бюджетних установах на прикладі управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації, дослідили нормативно - правове підґрунтя щодо запровадження системи внутрішнього контролю.

Курс з медіа грамотності "Very Verified: A Course on Media Literacy"

24 вересня 2019 року на базі інституту розпочався безкоштовний англомовний курс з медіа грамотності "Very Verified: A Course on Media Literacy", розроблений Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX in Ukraine у партнерстві зі студією онлайн освіти EdEra в рамках проекту "Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність". Курс впроваджується у закладах середньої і вищої освіти України за підтримки Посольства США, Посольства Великої Британії в Україні, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та спрямований на здобуття практичних навичок виявлення дезінформації та пропаганди, розпізнавання маніпуляцій, розуміння складності сучасної інформаційної екосистеми та ролі, яку в ній відіграють окремі користувачі.
Особливістю курсу є те, що він містить новітні розробки в галузі онлайн-навчання, мобільне навчання, мікро-навчання та змішане навчання. Англомовна версія націлена на вдосконалення мовних навичок і мовленнєвих умінь: читання, аудіювання, письма, говоріння, і спілкування англійською мовою під час роботи у команді на практичних заняттях.
У курсі беруть участь науково-педагогічні працівники інституту, яких протягом 5 тижнів чекає самостійна робота та 5 практичних занять face to face з фасилітатором курсу, доцентом кафедри української та іноземних мов Л.В. Павленко.

Докладніше...

Навчання державних службовців Східного офісу держаудитслужби

З 23 вересня в інституті розпочався цикл двотижневого навчання державних службовців Східного офісу держаудитслужби.
Відкрив захід заступник директора інституту П.С.Щербаков, який ознайомив слухачів з основними напрямами діяльності та місією Інституту; окреслив перспективи подальшого розвитку та функціонування гнучкої й мобільної системи підвищення кваліфікації; проінформував про основні цілі, завдання та компоненти освітнього процесу.
В ході семінару учасники обговорять стратегію соціально-економічного розвитку України, проаналізують стан реформування системи управління державними фінансами, дослідять проблеми фінансового забезпечення територіальних громад в умовах децентралізації. Із залученням фахівців Державної аудиторської служби України учасники заходу обговорять підготовку аудиторських рекомендацій в контексті досягнення "економічного ефекту" та механізми відстеження результатів їх впровадження, особливості практичної реалізації державних фінансових аудитів державних цільових програм, інвестиційних проектів, особливості реалізації державних фінансових аудитів, практику дослідження ризикових аспектів в діяльності бюджетних установ, місцевих бюджетів та інші актуальні питання.
Навчання відбудеться за сучасними практико-орієнтованими програмами, зміст яких спрямований на оновлення та поглиблення знань та умінь, необхідних для ефективного вирішення завдань у сфері державного фінансового контролю.

Семінар з питань запобігання корупції

На виконання державного контракту між НАДУ та НАДС в інституті у вересні буде проведено цикл короткострокових семінарів з питань запобігання корупції для державних службовців 1-5 категорії оплати праці та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад.
Перший семінар відбувся 06 вересня 2019 року.
В ході семінару учасники обговорили питання соціально-психологічних коренів корупції, проаналізували поняття корупції у міжнародних, вітчизняних нормативних актах та науковій літературі, дослідили європейський досвід державної антикорупційної політики, обговорили питання національної антикорупційної політики в Україні.

Початок нового навчального року

02 вересня 2019 року відбулися урочисті збори, присвячені початку нового 2019-2020 навчального року. В заході взяли участь першокурсники, трудовий колектив інституту, слухачі, студенти, аспіранти та докторанти інституту.
Цього року лави слухачів та студентів інституту поповнили більше 400 осіб з п'яти областей України - Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Донецької та Черкаської.
Із вітальним словом до присутніх звернувся директор інституту С.М.Серьогін. Він підкреслив, що сьогодні наша країна як ніколи потребує управлінців нової формації, рішучих, цілеспрямованих, прагматичних, професійних, з нестандартним, системним мисленням, та з великим відчуттям відповідальності. Саме на таких є великий запит у суспільства, саме на таких український народ покладає великі надії щодо зміни країни на краще.
С.М. Серьогін зачитав вітання Президента України В.О. Зеленського учасникам зборів з нагоди початку 2019-2020 навчального року.
За традицією, що склалася в інституті, першокурсникам були вручені атрибути студентства: посвідчення слухача, студентський квиток та залікову книжку. Також в урочистій обстановці була прийнята Присяга першокурсника, право оголосити яку було надано слухачці 1 курсу, лауреату конкурсу "Кращий державний службовець 2017 року" у номінації "Кращий керівник" Неделевич Т.І.
Директор зазначив, що завдання наших викладачів - поділитися із слухачами та студентами зарубіжним, вітчизняним управлінським досвідом, озброїти їх ґрунтовними знаннями, які допоможуть останнім бути ефективними менеджерами в умовах реформування та перезавантаження всієї системи публічного управління.
Наприкінці керівник інституту побажав цікавого, конструктивного та взаємно корисного діалогу між студентами й слухачами, миру на нашій землі, натхнення, перемог в усіх справах і починаннях заради процвітання України!

Докладніше...